Under omstrukturering samt uppbyggnad.
Åter jan 2019